Νομική Προστασία

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Τι είναι Νομική Προστασία;

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Οι παροχές ενδεικτικά είναι:

  • Οι αμοιβές του δικηγόρου.
  • Τα δικαστικά έξοδα και τέλη.
  • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων.
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.
  • Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου.
  • Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.