Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

100,00 

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Προσωπική ή Οικογενειακή Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Ως οικογένεια θεωρείται

  • ο/η σύζυγος του ασφαλιζόμενου
  • τα ανήλικα παιδιά τους ηλικίας μέχρι 18 ετών ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν και τα οποία συγκατοικούν με τον ασφαλιζόμενο
  • οι γονείς του ασφαλιζόμενου εφόσον συγκατοικούν με τον ασφαλιζόμενο

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του (σύζυγος, παιδιά), που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν, από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:

  • Ευθύνη από την κυριότητα κατοικίδιου ζώου. Από την κάλυψη εξαιρούνται οι εξής ράτσες σκύλων Doberman, Pit-bull, Rottweiler.
  • Ευθύνη από την οδήγηση ποδηλάτου.
  • Ευθύνη κατά την κίνηση τους ως πεζοί ή ως επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς.
  • Ευθύνη από την χρήση και λειτουργία της κύριας κατοικίας με επέκταση την ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων) και την ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού.